Zelf Kennis en confrontatie Methode

 

Een hele specifieke, fundamentele vorm van persoonlijke coaching is de Zelf Kennis en confrontatie Methode (ZKM). Deze wetenschappelijk onderbouwde methode is een systematische ontdekkingstocht door uw eigen leven. In een persoonlijk zelfonderzoek ontdekt u waar u nu staat en wat uw drijfveren, mogelijkheden en doelen zijn. De methode bestaat uit een aantal gestructureerde gesprekken met de gespecialiseerde ZKM-coach. De ZKM-methode is een verdiepingsslag: u krijgt meer inzicht in uw eigen drijfveren en wat u zowel op de werkvloer als in uw privéleven motiveert.

De ZKM-methode: meer inzicht in uw keuzes

Hoe stevig u ook in uw schoenen staat, momenten van twijfel zijn er altijd. Wilt u eens grondig en systematisch onderzoeken wat u precies beweegt, zowel in uw werk als uw leven in brede zin? Omdat u de rode draad kwijt bent of juist omdat u voor belangrijke beslissingen staat? Twijfelt u over werk-, studie- of beroepskeuze? De Zelf Kennis en confrontatie Methode geeft u niet alleen inzicht in de keuzes die u in het verleden hebt gemaakt. U krijgt ook meer vat op de toekomst en kunt met meer daadkracht uw eigen problemen oplossen en koers bepalen. Zo formuleert u een persoonlijk stappenplan voor de toekomst.

Inhoud van de ZKM Training

De ZKM is een persoonlijke coaching-methodiek voor zelfreflectie, die ervan uitgaat dat de mens voor een belangrijk deel wordt gestuurd door zijn onbewuste, door onderliggende motieven en drijfveren waar wij ons doorgaans niet van bewust zijn. Onze gevoelens (die wij wél bewust ervaren) zijn een ingang om meer zicht te krijgen op deze onbewuste motieven. De ZKM-methode is erop gericht om u via gevoelens te laten ontdekken wat uw onderliggende motivaties en belemmeringen zijn. Met deze vorm van persoonlijke coaching ziet u bovendien de samenhang tussen verleden, heden en (het perspectief op) de toekomst. De kern van wat u belangrijk en waardevol vindt in werk, relaties, maatschappij en privéleven komt boven. Deze confrontatie met eigen visie, eigen handelen en de gevoelens daarbij stimuleert tot zelfinzicht en tot een betere kijk op mogelijkheden tot verandering.

Verandering door dialoog dankzij de ZKM Training

In dialoog met de ZKM-coach ordent en structureert u uw eigen (levens)verhaal, aan de hand van gesprekken en opdrachten. Zo vindt u antwoord op uw vragen over drijfveren, keuzes en persoonlijke effectiviteit. De Zelf Kennis en confrontatie Methode onderscheidt zich doordat de ZKM-coach niet de rol van coach, hulpverlener of adviseur op zich neemt. De ZKM-coach treedt slechts op als luisteraar, begeleider en klankbord. Dat gebeurt heel gestructureerd. Een computerprogramma geeft uiteindelijk veertig à vijftig persoonlijke kernwaardes weer, die vervolgens worden gekoppeld aan een lijst met gevoelens. Hoe beïnvloeden deze uw gedrag en keuzes? En hoe belemmeren ze u ook? U krijgt een helder overzicht van uw uitgangssituatie en kunt veranderingen meetbaar maken. In dialoog met de ZKM-coach bepaalt u zelf de richting en het tempo van dit veranderingsproces.